Laucilka

Współpraca / Partnership

Jestem zainteresowana każdą formą współpracy, szczegółowe oferty proszę kierować na adres e-mail.

I'm interested in any form of partnership, please send all detailed offers to my e-mail address.

[email protected]